Rekabet Hukuku


​Hukuk Büromuz hususiyle aşağıda belirtilen rekabet hukuku alanlarında hizmet sağlamaktadır:

* Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
* Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
* Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
* Rekabet ihlallerini takip etmek
* Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
* Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
* Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek

Birçok ulusal ve çokuluslu şirkete taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında danışmanlık hizmeti sunan Çubukçu Hukuk Bürosu aynı zamanda, söz konusu eylemlerden doğan davaları da üstelenmekte ve başarılı sonuçlar almaktadır.Her hakkı Çubukçu Hukuk'e aittir © 2013 Web Sitesi Tasarımı