İcra-İflas Hukuku


Ofisimizde yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı ve en az masrafla kavuşmasıdır. 

- Haciz, Menkul Rehninin Veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Çek Ve Bono Tahsili, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları İle İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması 

- İhtiyati Haciz Kararı Alınması 

- İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması Davaları 

- Menfi Tespit Davası 

- İstihkak Davası 

- İflas Davası 

- İflasın Ertelenmesi 

- Alacak DavasıHer hakkı Çubukçu Hukuk'e aittir © 2013 Web Sitesi Tasarımı