Fikri Mülkiyet Hukuku


​Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Çubukçu Hukuk bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye’de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Çubukçu Hukuk tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve
uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
• Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili
danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların 
takibi
• Telif hakları
• Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
• Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık
hizmeti verilmesi
• Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesiHer hakkı Çubukçu Hukuk'e aittir © 2013 Web Sitesi Tasarımı